Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Elever i gymnasieskolan läsåret 2017/18

I denna PM ges en beskrivning av den officiella statistiken om gymnasieskolans elever läsåret 2017/18. Antalet elever fortsätter att öka för andra året i rad.

Det finns totalt 347 900 elever registrerade i gymnasieskolan. Det är en ökning med en procent och sammanlagt cirka 4 000 elever från föregående läsår. Elever i år 1 ökar inte i jämförelse med föregående läsår. Däremot är antalet i år 1 läsåret 2017/18 större än antalet elever som var i årskurs 3 läsåret 2016/17 vilket bidrar till den ökning vi ser. Antalet elever på nationella programmen ökade med 5 000 elever mellan läsåren 2016/17 och 2017/18 och den ökningen står nästan bara högskoleförberedande program för med cirka 4 500 elever. Samtidigt skedde en minskning på introduktionsprogrammet med totalt 1 100 elever. I gymnasieskolan går ungefär 83 procent eller cirka 288 800 av eleverna på ett nationellt program. Omkring 59 100 av eleverna går på ett introduktionsprogram. I kommande avsnitt går vi närmare in på elever på nationella program och intro-duktionsprogrammet.

Ladda ner som PDF (264 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.