Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om Samverkan för bästa skola

Redovisning av uppdrag om Samverkan för bästa skola (U2015/3357/S). 1 bilaga

Uppdraget ska redovisas årligen, den 15 mars, till Regeringskansliet. Redovisningen omfattar perioden januari 2017 till december 2017.

Enligt regeringsuppdraget ska Skolverket följa upp satsningen Samverkan för bästa skola årligen och redovisa hur genomförandet av uppdraget fortlöper. Redovisningen ska också innefatta en beskrivning av hur myndigheten tillvaratagit Skolinspektionens underlag. Myndighetens kostnader för att samordna och utveckla insatserna ska särredovisas.

Skolverket har under 2017 inlett samverkan med 18 huvudmän, vilket sammanlagt omfattar 18 utvalda förskoleenheter, 60 grundskoleenheter, en grundsärskoleenhet och 8 gymnasieskoleenheter. Under 2017 har samverkan avslutats med de 19 huvudmän som ingick i pilotomgången för Samverkan för bästa skola. Dessa huvudmän har slutredovisat sitt arbete. I det fortsatta arbetet med utveckling av Samverkan för bästa skola planerar Skolverket att utöka urvalet för att nå fler huvudmän. I samband med utökningen analyserar Skolverket hur urvalsprocessen kan utvecklas för att säkerställa att myndigheten når de huvudmän, skolenheter och förskoleenheter som har störst behov av stöd enligt uppdraget.

Ladda ner som PDF (302 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.