Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om fortbildningsinsatser inom studie- och yrkesvägledning

Uppdrag om att genomföra fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen

Studie- och yrkesvägledning är en mångfasetterad verksamhet och ett centralt verktyg för människors möjligheter att kunna göra medvetna utbildnings- och yrkesval. För att nå det övergripande målet med en jämlik utbildning och ett jämställt arbetsliv krävs kunskaper om vilka konsekvenser utbildnings- och yrkesval har för människors möjligheter till en plats på arbetsmarknaden såväl som karriär- och löneutveckling. I ledet att stärka jämställdhetsperspektivet blir det därför viktigt att skolan i samverkan med arbetslivet visar på alla de möjligheter som finns på arbetsmarknaden för att elever ska kunna välja utbildning och yrken utan att begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund.

Ladda ner som PDF (316 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.