Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om en stadieindelad timplan för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

Redovisning av uppdrag om att ta fram en stadieindelad timplan för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, U2017/01874/S (2 bilagor)

Redovisningen omfattar förslag till stadieindelade timplaner som anger den minsta garanterade undervisningstiden för varje ämne respektive ämnesområde för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Skolverket har i arbetet med att ta fram förslag till timplaner utgått från grundskolans stadieindelade timplan och de nu gällande timplanerna för respektive skolform. Undervisningstiden har delats upp mellan stadierna så att elever ges förutsättningar att nå de kunskapskrav som finns för respektive stadium och skolform. Lågstadiet får jämförelsevis färre timmar för att ge elever på lågstadiet kortare skoldagar. Skolverket har tagit hänsyn till de i regeringsuppdraget aviserade förändringarna för 2019 som berör matematik, elevens val och slöjd för grundsärskolan och matematik och elevens val i specialskolan.

Ladda ner som PDF (330 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.