Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om förslag till stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande

Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande, U2017/03652/S (5 bilagor)

Redovisningen omfattar förslag till stadieindelat centralt innehåll för kursplanerna i moderna språk, moderna språk kinesiska och teckenspråk för hörande inom ramen för språkval i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Förslagen återfinns på sidorna 7–13 i redovisningen. Med utgångspunkt i nuvarande kursplaner i moderna språk och teckenspråk för hörande för årskurs 4-9 har ett centralt innehåll för mellanstadiet utarbetats. Förslaget till centralt innehåll för högstadiet är i huvudsak detsamma som nu gällande centralt innehåll för årskurs 4-9.

I uppdraget ingår även att Skolverket ska utarbeta förslag till och fastställa centralt innehåll för specialskolans kursplan i moderna språk för döva och hörselskadade. Vidare ska Skolverket utarbeta förslag till och fastställa kunskapskrav för slutet av mellanstadiet i moderna språk, moderna språk kinesiska, moderna språk för döva och hörselskadade samt teckenspråk för hörande inom ramen för språkval och inom ramen för elevens val. Skolverkets ännu ej fastställda förslag återfinns i bilagorna 1-3. Under förutsättning att regeringen fattar beslut om de föreslagna kursplanerna i denna redovisning, avser Skolverket att fastställa kursplanen i moderna språk för döva och hörselskadade samt kunskapskraven för ikraftträdande den 1 juli 2018.

Ladda ner som PDF (202 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.