Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Utvärdering av mentorer i våldsprevention (MVP)

Redovisning av uppdrag att utvärdera det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention - MVP (1 bilaga)

Denna utvärdering omfattar den version av programmet Mentors in Violence Prevention (MVP) som har översatts och anpassats till svenska förhållanden av riksorganisationen MÄN och införts i ett antal grund- och gymnasieskolor i landet under 2015–2017. Programmet, som i sin svenska version kallas Mentorer i Våldsprevention, har utvärderats i en sammanhållen effekt- och processutvärdering av ett team av forskare från Mälardalens högskola, Stockholms universitet och Örebro universitet.

Skolverket bedömer i sin kommentar till utvärderingen att försiktighet bör iakttas när det gäller generaliserbarheten för de resultat som framkommit i utvärderingen. Det är inte lämpligt att dra några mer långtgående slutsatser om MVP i relation till svensk skola som helhet. Myndigheten vill istället framhålla utvärderingens värde som en pilotstudie, som framförallt visar på framgångsfaktorer och risker i den studerade processen som kan ge viktiga lärdomar för fortsatt implementering och vidareutveckling av programmet. Skolverket bedömer vidare att det finns ett fortsatt kunskapsbehov på flera viktiga områden, kopplat till programmet MVP specifikt och till skolans värdegrunds- och likabehandlingsarbete generellt.

Ladda ner som PDF (223 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.