Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag att analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

Delredovisning av uppdrag om att analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom våra verksamhetsområden

Redovisningen innehåller en beskrivning av hur Skolverket styr och stödjer tillämpningen av barnets bästa inom våra verksamhetsområden samt ett antal utvecklingsområden som myndigheten har identifierat.

Enligt Skolverkets instruktion ska myndigheten genom sin verksamhet främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska vidare integrera perspektivet mänskliga rättigheter i verksamheten samt analysera konsekvenserna för barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

Att främja barnets bästa är prioriterat i myndighetens interna styrning av de olika verksamhetsområdena. Skolverket lägger stor vikt vid att arbetet med barnets bästa är en integrerad del av myndighetens arbetsprocesser och av det långsiktiga arbetet. Ansvaret för dessa frågor är tydligt fördelat inom myndigheten och det finns generellt sett en hög grundkompetens vad gäller att ta hänsyn till barnets bästa och barnrättsperspektivet.

Ladda ner som PDF (139 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.