Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Elever och personal i fritidshem läsåret 2017/18

I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal i fritidshem för läsåret 2017/18.

Hösten 2017 fanns drygt 4 250 fritidshem. De bedrevs huvudsakligen i kommunal regi, men även i enskild och statlig regi. Det är något färre fritidshem än för tio år sedan och antalet har den senaste tioårsperioden varierat mellan knappt 4 200 och drygt 4 400. Från höstterminen 2007 och fram till idag har antalet fritidshem minskat med knappt 4 procent medan antalet elever har ökat med cirka 45 procent. Antalet anställda har under samma period ökat med drygt 28 procent. Hösten 2017 var antalet avdelningar 12 200 stycken och sedan år 2007 har de ökat med 22 procent.Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges officiella statistik och samlas in den 15 oktober varje år av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket.

Ladda ner som PDF (286 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.