Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Planerad undervisningstid 2017/18

I denna promemoria beskrivs Skolverkets statistik om planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2017/18. I årets insamling har uppgifter för drygt 96 procent av skolenheterna/huvudmännen rapporterats in.

Jämfört med läsåret 2016/17 är den totala planerade undervisningstiden relativt oförändrad. Sett till alla ämnen ökar den planerade undervisningstiden i hem- och konsumentkunskap mest jämfört med läsåret 2016/17. Efter att den garanterade undervisningstiden utökades i matematik den 1 juli 2016 fortsätter den planerade undervisningstiden att öka. Statistiken ger möjlighet att följa hur den planerade undervisningstiden fördelas mellan ämnena över årskurserna. Uppgifterna ska inte förväxlas med den faktiska genomförda undervisningstiden. Att ha planerad undervisningstid i ett visst ämne på schemat innebär inte alltid att eleverna i praktiken får sin utlovade undervisningstid i ämnet. I den nuvarande insamlingen saknas det möjligheter att följa den faktiska genomförda undervisningstiden.

Ladda ner som PDF (248 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.