Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om deltagande i kommunal vuxenutbildning

Redovisning av uppdrag om hinder för individer med bristande kunskaper i svenska språket att delta i utbildning inom kommunal vuxenutbildning givet i ändringsbeslut av regleringsbrevet för budgetåret 2018.

Vi har i arbetet med uppdraget identifierat en rad möjliga hinder för elever med bristande kunskaper i svenska språket att delta i annan kommunal vuxenutbildning än sfi:

 • Förekomsten av språkkrav
 • Lärarbrist och svårigheter att erbjuda studiehandledning eller undervisning på elevernas modersmål
 • Organisatoriska förutsättningar och brister i flexibilitet och individanpassning
 • Ökat behov av stöd och av ytterligare eller alternativa lärresurser
 • Brister i samverkan mellan berörda aktörer
 • Struktur, administration och upphandling
 • Otillräckliga ekonomiska resurser
 • Branschernas språkkrav efter genomförd utbildning
 • Uppfattningen om en progressionstrappa inom vuxenutbildningen och att kombinerade studier i olika språk kan försvåra inlärningen
 • Problem med studiefinansiering
 • Elevernas egna intressen och prioriteringar
Ladda ner som PDF (684 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

 1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
 2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
 3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
 4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
 5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
  (Den ska nu listas här ovanför)
 6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.