Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag att förstärka tillgången till lärare i nationella minoritetsspråk

Redovisning och slutrapport enligt regleringsbrev för 2017 som avser de tre uppdragen om Att förstärka tillgången till lärare i nationella minoritetsspråk (A2013/2958/DISK), (A2014/3289/DISK) och (Ku2016/02027/DISK).

Tidigare redovisningar av regeringsuppdraget har lämnats i form av delredovisningar och statusrapporter. Skolverket har också den 15 december 2017 lämnat förslag på hur satsningen att förstärka tillgången till lärare i de nationella minoritetsspråken i framtiden, inom befintliga ramar, kan inkorporeras i andra aktörers verksamhet.

I denna slutrapport redovisas en sammanfattande sammanställning av resultat och hur utbildningssatsningen genomförts. I redovisningen redogörs för deltagande kommuner och huvudmän, antal deltagare, resultat i form av genomströmning, statsbidrag till huvudmän och Skolverkets bedömning och slutsatser. Underlag utgörs av Skolverkets tidigare redovisningar 2014–2017 och förslaget på en framtida utbildningssatsning 2017-12-15, där Skolverket närmare redogjort för huvudmännens erfarenheter, lärosätenas genomförande av uppdragsutbildning och deltagarnas synpunkter.

Ladda ner som PDF (399 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.