Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om insatser för att öka kunskapen i skolan om den nationella minoriteten romer 2018

En andra delredovisning av regeringsuppdrag Att genomföra insatser för att öka kunskapen i skolan om den nationella minoriteten romer (Ku2016/01673/DISK)

Denna delredovisning innehåller beskrivningar av såväl pågående som genomförda informations- och kommunikationsinsatser. Dialogen som förts i planeringen av ett riktat stöd beskrivs. Slutligen ges information om den genomförda kartläggningen av kommuner med pågående arbete med romsk inkludering samt beskrivning av samverkan som skett inom uppdraget.

Slutredovisningen 2019 ska innehålla en ekonomisk redovisning.

Ladda ner som PDF (151 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.