Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Barn och personal i förskolan 2017

I den här promemorian beskrivs Skolverkets officiella statistik om barn och personal i förskolan hösten 2017.

Hösten 2017 fanns 9 800 förskoleenheter, 72 procent av dessa drivs av kommunal huvudman. Antalet inskrivna barn har ökat sedan förra året och nu är nästan 510 000 barn inskrivna i förskolan. Andelen nyinvandrade och barn med okänd bakgrund motsvarar närmare 5 procent av de inskrivna barnen. Av landets alla barn i åldern 1–5 år är 84 procent inskrivna i förskola. Störst deltagande finns bland 4- och 5-åringarna.Av alla årsarbetare i förskolan har 40 procent förskollärarexamen 2017 vilket är en ökning med 1 procentenhet från föregående år. Samtidigt har andelen årsarbetare som helt saknar en utbildning för arbete med barn ökat och motsvarar hösten 2017 nästan 30 procent. Det råder skillnader mellan kommunala och fristående förskolor när det gäller andelen årsarbetare med förskollärarexamen. I kommunala förskolor har 43 procent av årsarbetarna förskollärarexamen. Motsvarande siffra för de fristående förskolorna är 29 procent. Barngruppernas storlek har minskat sedan föregående år och i genomsnitt har varje barngrupp i förskolan 15,3 barn. Barngrupperna i kommunala förskolor är fortsatt något mindre än barngrupperna i fristående förskolor.

Ladda ner som PDF (190 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.