Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2017

I den här promemorian beskrivs Skolverkets officiella statistik om barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2017.

Annan pedagogisk verksamhet är en sammanfattande benämning för pedagogisk omsorg, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet samt omsorg på obekväm tid. Pedagogisk omsorg kan exempelvis vara verksamhet som bedrivs av en person i det egna hemmet (traditionellt familjedaghem) eller verksamhet som bedrivs av flera personer i en särskild lokal. Förskolans läroplan (Lpfö 98) är vägledande för pedagogisk omsorg. Sedan hösten 2014 genomförs insamlingen av barn och personal i pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm tid på individnivå istället för som tidigare på gruppnivå. Förändringarna bedöms ha flera positiva effekter för statistikens kvalitet och för uppgiftslämnarna. Pedagogisk omsorg Barnen som går i pedagogisk omsorg är i åldrarna 1 till och med 12 år, men det är framför allt de yngre barnen som är inskrivna i pedagogisk omsorg. Antalet barn i pedagogisk omsorg har minskat under flera år. Av landets alla 1 – 5-åringar går 1,8 procent i pedagogisk omsorg och av landets 6 – 9 åringar är andelen 0,1 procent.

Ladda ner som PDF (192 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.