Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om uppföljning av regionalt yrkesvux

Redovisning av uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen i fråga om statsbidrag som under 2017 lämnats för regionalt yrkesvux enligt förordningen (SFS 2016:937)

Skolverket har i uppdrag att följa upp utvecklingen av regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning (benämns i denna rapport regionalt yrkesvux). Kommunerna får statsbidrag för utbildningen enligt förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Underlaget till rapporten baseras på statistik, en intervjustudie och synpunkter som framkommit vid de årliga regionala dialogerna som Skolverket genomför.

En förutsättning för att kunna söka statsbidraget är att minst tre kommuner samverkar om utbildningen. De samverkande kommunerna ska samråda kring utbildningsutbudet med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet. Kommunerna ska också medfinansiera satsningen genom att erbjuda motsvarande antal utbildningsplatser som det utgår statsbidrag för.

Ladda ner som PDF (650 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.