Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Elever, kursdeltagare och studieresultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning år 2017

I denna promemoria beskrivs den officiella statistiken om elever, kursdeltagare och studieresultat i kommunal vuxenutbildning (komvux) år 2017. Statistiken om kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare redovisas separat.

Totalt studerade knappt 235 000 elever inom komvux på grundläggande eller gymnasial nivå år 2017. Det motsvarar 4 procent av befolkningen i åldern 20–64 år. Merparten (cirka 80 procent) studerade huvudsakligen på gymnasial nivå. År 2017 uppgick antalet elever på gymnasial nivå till drygt 185 000, vilket är en ökning från föregående år med ca 6 000 elever. På grundläggande nivå har antalet elever ökat med ca 7 000 personer från föregående år och uppgick år 2017 till drygt 49 000 elever. Procentuellt sett är elevökningen på grundläggande nivå mycket högre, 17 procents ökning jämfört med den procentuella ökningen på gymnasial nivå som är 3 procent.

Ladda ner som PDF (177 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.