Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag att anpassa en modell för skolsamverkan till att omfatta alla placerade barn och unga

Redovisning av uppdrag att anpassa en modell för skolsamverkan till att omfatta alla placerade barn och unga. U2017/00617/S
(4 bilagor + uppdraget)

Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har enligt uppdrag från regeringen anpassat en modell för skolsamverkan, SiSam, till att omfatta alla placerade barn och unga. Den anpassade modellen, SAMS, presenteras närmare i bilaga 1. Modellens syfte är att bidra till obruten skolgång och stärkt skolförankring för placerade barn och unga.

Förutsättningarna för SAMS-modellen är mer komplicerade än de som gäller för SiSam. SAMS ska kunna tillämpas för alla placerade barn och unga medan SiSam är utformad för barn och unga på SiS särskilda ungdomshem. Det innebär bland annat att mångdubbelt fler barn och unga omfattas, fler och olika placeringsformer med olika huvudmän berörs, skilda huvudmän för boende och skola ska samverka. Med utgångspunkt i erfarenheter från SiSam är SAMS-modellen anpassad för att möta dessa mer komplicerade förutsättningar.

SAMS-modellen är utformad som konkreta anvisningar för vad berörda befattningshavare, främst socialsekreterare och rektorer, bör göra i varje steg i samverkansprocessen. Varje steg representerar en kritisk punkt som identifierats för att samverkan för en obruten skolgång ska kunna fungera.

Ladda ner som PDF (362 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.