Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Nyinvandrade elever i grundskolan hösten 2017

I den här promemorian beskrivs den statistik som finns tillgänglig rörande nyinvandrade elever i grundskolan hösten 2017. Statistiken avser veckan då den 15 oktober inföll och speglar det aktuella läsåret.

Detta PM kompletterar promemorian om elevstatistiken som publicerades den 22 mars 2018. Antalet nyinvandrade elever har ökat med 19 procent jämfört med föregående läsår. Antalet elever med okänd bakgrund har minskat med 39 procent jämfört med föregående läsår. Det finns nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund i Sveriges samtliga 290 kommuner. I begreppet nyinvandrade ingår enbart folkbokförda elever. I statistiken används begreppet invandringsår, vilket avser det år då eleven blivit folkbokförd. Det senaste invandringsåret som finns registrerat om individen hos Skatteverket finns i Skolverkets register från och med läsåret 2008/09. Från och med läsåret 2014/15 finns även uppgift om det första invandringsår som finns registrerat om individen. Första invandringsår betyder att eleven inte har varit folkbokförd i Sverige tidigare. Statistiken i den här promemorian utgår från beräkningar av elevernas första invandringsår, om inget annat anges.

Ladda ner som PDF (295 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.