Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Betyg och stöd från årskurs 6 till 9, 2017

I den här promemorian redovisas elevernas resultatutveckling från årskurs 6 till 9 i grundskolan och även skolornas insatser i form av särskilt stöd. De elever som lämnade årskurs 9 våren 2017 är den andra elevkullen som också fick betyg i årskurs 6.

De allra flesta uppnår godkända betyg (A–E) både i årskurs 6 och 9. Men alla elever avslutar inte grundskolan med godkända betyg. Drygt hälften av eleverna som inte har uppnått godkänt betyg i minst ett ämne i årskurs 6 har inte heller uppnått godkänt betyg i minst ett ämne då de avslutar årskurs 9. I de flesta ämnen har eleverna antingen fått samma betyg som i årskurs 6, eller fått högre slutbetyg. Störst andel elever som fått ett högre betyg i årskurs 9 än i årskurs 6 är det i ämnena modersmål och hem- och konsumentkunskap där över hälften fått ett högre betyg. Matematik är det ämne där störst andel fått ett lägre betyg i årskurs 9 än de hade i årskurs 6. Totalt sett är det 18 200 elever som inte har uppnått godkänt betyg i minst ett läst ämne i årskurs 6. Närmare 26 procent av eleverna som inte har uppnått godkänt betyg i ett ämne i årskurs 6 och 47 procent av eleverna som inte har uppnått godkända betyg i flera ämnen i årskurs 6 har fått särskilt stöd under årskurs 7, 8 och/eller 9.Promemorian är en kunskapssammanställning med beskrivande statistik som kan användas som underlag i huvudmännens och Skolverkets fortsatta arbete.

Ladda ner som PDF (218 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.