Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Designförändringar mellan PISA 2012 och PISA 2015 - en metodstudie

Denna studie undersöker om förändringar i PISA:s mätmodell och övergången till datoriserade prov kan förklara uppgången i de svenska elevernas resultat mellan 2012 och 2015.

Allt sedan den första PISA-undersökningen 2000 har utvecklingen av de svenska elevernas kunskapsresultat visat på en nedåtgående trend. Men 2015 bröts den negativa resultattrenden: de svenska elevernas resultat visade en förbättring jämfört med föregående undersökning. I samband med PISA 2015 genomfördes några viktiga förändringar i PISA-undersökningens design och genomförande. Bland annat förändrades PISA-provens utformning och den statistiska mätmodell som används för att beräkna elevernas kunskapsresultat. Dessutom genomfördes proven på dator för första gången. Förändringarna kan ha påverkat elevernas resultat. Skolverket har med anledning av detta gett Christian Monseur i uppdrag att undersöka i vilken utsträckning de resultatförbättringar som svenska elever uppvisat 2015 jämfört med 2012 kan förklaras av dessa förändringar i PISA:s design och genomförande. Christian Monseur är forskare vid Liege universitet och medlem i PISA:s technical advisory group.Vi vet också att elevers motivation att göra sitt bästa på prov påverkar resultaten. Christian Monseur fick därför också i uppdrag att studera hur elevernas motivation att delta i PISA kan ha påverkat deras prestationer. Den här sammanfattningen återger de viktigaste resultaten från Christian Monseurs analysuppdrag.

Ladda ner som PDF (99 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.