Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om fortbildning i specialpedagogik - delredovisning

Delredovisning av uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik - Specialpedagogik för lärande (U2015/05783/S)

Arbetet med Specialpedagogik för lärande fortskrider enligt plan. Under perioden 2016 till 2018 har Skolverket:

 • genomfört två omgångar av Specialpedagogik för lärande med totalt 7 674 deltagare inom ramen för statsbidrag
 • utarbetat stödmaterial som publicerats på webbplatsen Lärportalen (skolverket.se)
 • utlyst och fördelat statsbidrag för läsåren 2016/17 och 2017/18
 • genomfört och påbörjat utbildningsinsatser för 1 284 handledare
 • förberett fortsatt arbete med insatsen inför läsåret 2018/19 där huvudmän ansökt om statsbidrag för 8 872 deltagare.
 • involverat Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i arbetet med att planera och genomföra insatsen genom regelbundna möten om innehåll och granskning av material.
Ladda ner som PDF (466 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

 1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
 2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
 3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
 4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
 5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
  (Den ska nu listas här ovanför)
 6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.