Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever - våren 2018

Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska. Dnr U2017/00300/S

Skolverket har sedan förra regeringsredovisningen i oktober 2017 fortsatt arbetet med att genomföra regeringsuppdraget vilket denna delredovisning beskriver. I redovisningen beskrivs huvudsakligen det arbete som genomförts mellan oktober 2017 och januari 2018. Då det är en pågående process har det dock i vissa fall av tydlighetsskäl varit nödvändigt att även beröra sådant som genomförts före oktober 2017 och som därmed också beskrivits i tidigare regeringsredovisningar.

Uppdraget har även fortsatt genomförts som generella insatser vilka är tillgängliga för alla via de nationella skolutvecklingsprogrammen på Skolverkets webbplats. De generella insatserna riktar sig till samtliga målgrupper som anges i regeringsuppdraget. Insatserna handlar till exempel om kompetensutvecklingsinsatser, implementering av nya material, målgruppsanpassade informationsinsatser och dia-log med huvudmän. Insatserna ska vara tillgängliga för alla huvudmän.

Ladda ner som PDF (391 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.