Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever - hösten 2017

Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska (U2017/00300/S)

Skolverket har under 2017 fortsatt arbetet med att genomföra regeringsuppdraget som denna delredovisning beskriver. Den förra delredovisningen lämnades till regeringskansliet i februari 2017. Denna redovisning är en reviderad version som beskriver utvecklingen sedan i februari samt resultatet av de uppföljningar som gjorts under året.

Uppdraget har genomförts som generella insatser vilka är tillgängliga för alla via de nationella skolutvecklingsprogrammen på Skolverkets webbplats och riktade insatser vilka är tillgängliga för de skolhuvudmän som Skolverket genom urval erbjuder samarbete.

Ladda ner som PDF (547 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.