Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2018/19

I denna promemoria redovisas elevernas förstahandsval av gymnasieprogram inför läsåret 2018/19, samt andelen som var behöriga respektive antagna till sitt förstahandsval.

Inför läsåret 2018/19 sökte 124 700 elever till gymnasieskolans nationella program. Detta var fjärde året i rad som antal sökande elever ökade till de nationella programmen och en ökning med 8 300 elever jämfört med föregående läsår. Ökningen är en följd av större elevkullar från grundskolan. Antalet elever som i första hand sökte ett yrkesprogram ökade med 4 700 elever i jämförelse med läsåret 2017/18 vilket var en ökning med 11 procent. Motsvarande ökning på högskoleförberedande program var 3 600 elever, 5 procent. Skolverkets officiella statistik över sökande och antagna baseras på den slutliga antagningen bland samtliga sökande den 1 juli. Elever som antagits till sitt förstahandsval den 1 juli utgår såväl från det program eleven sökt som den skola som sökts i första hand.

Ladda ner som PDF (151 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.