Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Slutredovisning av uppdrag om fjärrundervisning

Redovisning av uppdrag om fjärrundervisning givet i regleringsbrevet för år 2015.

Skolverket har haft i uppdrag att följa upp hur fjärrundervisning används inom olika skolformer och bedöma ett antal olika aspekter. Uppdraget gäller både den reguljära fjärrundervisning som är reglerad för ett flertal språkämnen sedan juli 2015 och den försöksverksamhet i ytterligare ämnen som har pågått sedan höstterminen 2016.

Vid fjärrundervisning är elever och lärare skilda åt i rum, men inte i tid. Eleverna befinner sig i skolans lokaler tillsammans med en handledare, medan den undervisande läraren befinner sig någon annanstans. Undervisningen sker interaktivt genom informations- och kommunikationsteknik, så elever och lärare har direktkontakt med varandra.

Fyra huvudmän har deltagit i försöksverksamheten, varav en slutade med fjärrundervisning efter kort tid. Skolverket redogör i rapporten för de erfarenheter som vi har kunnat dra från försöket även om deltagarna varit få.

Ladda ner som PDF (513 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.