Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - kommunernas aktivitetsansvar 2017/18

Skolverket beskriver i denna promemoria statistiken över kommunernas aktivitetsansvar för perioden 2017/2018.

Enligt kommunernas rapportering omfattas cirka 106 300 ungdomar av kommunernas aktivitetsansvar. Könsfördelningen är 42 procent kvinnor och 58 procent män. Majoriteten har utländsk bakgrund, det vill säga är antingen födda utomlands eller födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar. En tredjedel av de rapporterade ungdomarna är nyinvandrade. Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att löpande under året hålla sig informerade om ungdomarnas sysselsättning och erbjuda lämpliga individuella åtgärder. Trots det har drygt sex av tio ungdomar ingen inrapporterad sysselsättning. Bland de som har en inrapporterad sysselsättning är det vanligaste alternativet studier på introduktionsprogram, följt av arbete och ingen sysselsättning.

Ladda ner som PDF (408 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.