Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, läsåret 2017/18

tumnagel

I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om resultaten från de nationella proven i grundskolan för läsåret 2017/18.

Inledningsvis ges en kort beskrivning av de nationella proven, vilka elever och skolenheter som ligger till grund för resultatredovisningen och hur statistiken kan användas. Vidare presenteras resultaten för proven ämnesvis för respektive årskurs. I slutet av promemorian ges en beskrivning av hur resultaten varierar mellan olika elevgrupper.

Ladda ner som PDF (286 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.