Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Etableringen på arbetsmarknaden och fortsatta studier år 2015-2016 efter avslutad kommunal vuxenutbildning

Högst etableringsgrad återfanns bland elever från en vård- och omsorgsutbildning. Ett år efter studierna hade 64 procent av de som läst minst ett år mot vård- och omsorg en etablerad ställning på arbetsmarknaden och motsvarande andel vid tvåårsuppföljningen var 71 procent.

Skolverket har sedan år 2015 i årliga rapporter utifrån måttet etableringsstatus följt upp etableringen på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter avslutad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Uppföljningarna har avsett elever som har läst såväl teoretiska som yrkesinriktade kurser. Även i detta PM beaktas olika studieinriktningar, men med ett särskilt fokus på de elever som har läst mot olika typer av yrkesinriktningar. I uppföljningen ingår även elever som har studerat inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Uppföljningen avser elever som avslutade sina vuxenstudier år 2014.

Ladda ner som PDF (575 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.