Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Redovisning av utvärdering av effekter av statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Skolverkets redovisning av uppdraget att utvärdera effekterna av statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan (uppdrag givet i förordning 2015:404).

Syftet med statsbidraget är att minska barngruppernas storlek i förskolan och därmed öka kvaliteten och måluppfyllelsen. Statsbidraget har betalats ut till huvudmän för förskolor sedan läsåret 2015/16 och omfattat 828 miljoner kronor per bidragsår. Skolverket har genomfört en kvantitativ paneldatastudie i syfte att undersöka effekterna av statsbidraget. Dessutom har Skolverket anlitat Sweco Society AB för att analysera en enkätundersökning och genomföra en mindre intervjustudie.

Ladda ner som PDF (415 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.