Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om tidiga och samordnade insatser för barn och unga - delredovisning

Första delredovisningen av uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga (2017/01236/GV).

Skolverket och Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att genomföra ett treårigt utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser. Av uppdraget framgår att myndigheterna ska kartlägga och identifiera framgångsfaktorer och strukturella hinder för samverkan. Under 2017 genomförde myndigheterna en förstudie för att belysa behov, förutsättningar samt hinder och framgångsfaktorer för samverkan mellan skola/elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvård avseende tidiga insatser till barn och unga. Syftet med förstudien var att utifrån underlaget identifiera vilka aktiviteter som skulle kunna vara lämpliga att genomföra inom ramen för det nationella utvecklingsarbetet. En sammanfattning av förstudien återfinns som bilaga i denna rapport.

Denna delredovisning beskriver myndigheternas genomförda och planerade aktiviteter inom uppdraget under 2017 - 2018.

Ladda ner som PDF (648 KB)

Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.