Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om revidering av allmänna råd om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Redovisning av uppdrag om revidering av allmänna råd om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola (U2017/02728/S).
2 bilagor

Syftet med dessa allmänna råd med kommentarer är att de ska vara ett stöd vid beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola samt vid urval till gymnasiesärskolans nationella program med offentlig huvudman.

De här allmänna råden ersätter Skolverkets tidigare allmänna råd (SKOLFS 2013:20) om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola. Råden är även publicerade i Skolver-kets författningssamling, SKOLFS 2018:251.

Ladda ner som PDF (104 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.