Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om kunskapssammanställning om utbildningen för barn och elever med funktionsnedsättning

Redovisning av uppdraget om kunskapssammanställning med utgångspunkt i rekommendationer inom utbildningsområdet givet i I regleringsbrevet för 2018.Kunskapssammanställning med utgångspunkt i rekommendationer inom utbildningsområdet

I den här redovisningen sammanställs befintlig kunskap om utbildning för barn och elever med funktionsnedsättning. FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning lämnade år 2014 rekommendationer till Sverige. Skolverket har identifierat de rekommendationer från kommittén som berör utbildningsområdet. Dessa rekommendationer handlar om psykisk ohälsa och elevhälsan (artikel 7), utbildning (artikel 24) och insamling av statistik (artikel 31).I denna promemoria görs en översikt över hur nuvarande bestämmelser ser ut i förhållande till rekommendationerna, och vilka förändringar som har skett på området sedan regeringens senaste redovisning till kommittén. Redovisningen innehåller även en sammanfattning av skolmyndigheternas arbete med funktionshinderpolitiken 2011–2016 samt det nya målet och inriktningen för funktionshinderpolitiken som beslutades 2017. Slutligen redovisas Skolverkets nyligen genomförda, pågående och planerade insatser och uppdrag med koppling till funktionshinderområdet och elevhälsan

Ladda ner som PDF (239 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.