Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om fortbildningsinsatser för personal inom förskoleklassen och fritidshemmet

Redovisning av uppdrag om vilka fortbildningsinsatser som har genomförts för personal inom förskoleklassen och fritidshemmet samt bedömning om avsedda effekter har nåtts.

I regleringsbrevet för 2017 fick Skolverket i uppdrag att kartlägga och analysera vilket behov av fortbildning som finns för personal som är verksamma i förskoleklassen och fritidshemmet. I uppdraget ingick att under 2017–2019, utifrån behovet, genomföra olika fortbildningsinsatser och det nämns särskilt att viss fortbildning ska rikta sig mot förskollärare i förskoleklass inom områdena språk och kommunikation samt matematiska resonemang och uttrycksformer. Senast den 15 december 2018 och 2019 ska myndigheten redovisa vilka fortbildningsinsatser som har genomförts och bedöma om avsedda effekter har nåtts.

Efter att en delredovisning lämnades till regeringen i mars 2017 har Skolverket genomfört två egna beredningar för att fortsatt undersöka behovet av kompetensutveckling hos personal i förskoleklass och fritidshem. Tillsammans med delredovisningen har dessa två legat till grund för framtagandet av ett antal nya kompetensutvecklingsinsatser för målgrupperna som kompletterar de insatser som beskrivs i delredovisningen.

Ladda ner som PDF (189 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.