Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om lärares användning av kurs- och ämnesplaner

Redovisning av uppdrag om lärares användning av kurs- och ämnesplaner givet i regleringsbrevet för 2018.

Skolverket har på regeringens uppdrag undersökt hur lärare i grund- och gymnasieskolan använder kurs- och ämnesplanernas olika delar i sin planering och genomförande av undervisningen. En bedömning har också gjorts, i enlighet med uppdraget, av om detta är som avsett.

Skolverkets sammanfattande bedömning är att kurs- och ämnesplaner används av lärare i hög grad. Lärares beskrivningar visar att kunskapskraven tar plats i plane-ring och genomförande av undervisningen. I de berättelser vi tagit del av om hur man planerar och undervisar ges kunskapskraven ofta större utrymme än syftet. När det gäller den avsikt som kommer till uttryck i förarbeten – att syfte och centralt innehåll är det som lärare ska utgå ifrån vid planeringen och genomförandet av undervisningen – kan vi se vissa avvikelser, vilka presenteras i redovisningen.

Bedömningen och beskrivningen av lärarnas planering och genomförande av undervisningen bygger på empiri som samlats in genom kvalitativa metoder. Detta gör att vi inte kan generalisera resultaten från vår analys och ge en nationellt representativ bild. Vi har strävat efter att visa på olika slags beskrivningar av hur kurs- och ämnesplanerna används.

Ladda ner som PDF (821 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.