Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om utvärdering av statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Redovisning av uppdrag om utvärdering av statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling vad avser dess konstruktion och ändamålsenlighet

Bidraget regleras i förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling och rapporten utgör den första av två delredovisningar av utvärderingen. Uppdraget ska slutredovisas 14 augusti 2019.

I denna första delredovisningen analyseras utfallet av rekvisitionen för bidragsåret 2018 och frågor som rör huvudmännens benägenhet att ta del av statsbidraget.

Statsbidraget för en likvärdig skola ska gå till insatser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen och grundskolan. Alla kommunala och enskilda huvudmän för förskoleklass och grundskola som kan ta del av bidraget tilldelas en bidragsram som beräknats utifrån ett socioekonomiskt viktat index. Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som ska utformas av huvudmännen utifrån identifierade lokala behov.

Det som hittills framkommit i utvärderingen och som redovisas i denna delrapport föranleder inte Skolverket att föreslå ändringar avseende rekvisitionsförfarandet i den aktuella förordningen.

Ladda ner som PDF (309 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.