Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan

Slutredovisning av uppdrag om att genomföra insatser för att förbättra det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål

Skolverket fick i regleringsbrevet 2016 uppdraget att genomföra insatser med syftet att förbättra det förebyggande och främjande arbetet inom elevhälsan. Uppdraget har förlängts årsvis och slutredovisas härmed. Det har tidigare delredovisats till regeringen den 1 februari 2017.

Skolverket har genomfört uppdraget främst via två övergripande insatser: utvecklingsmedel och forskarmedverkan. Under åren 2016–2019 har 167 hälsofrämjande skolutvecklingsinsatser beviljats för huvudmän från förskoleklass till gymnasienivå över hela landet. Två följeforskare har följt insatserna under de första två åren. Dessa har även haft ett forskarnätverk inom olika discipliner med anknytning till hälsofrämjande skolutveckling. Följeforskarnas senaste årsredovisning till Skolverket återfinns i bilagan, där utvecklingsmedlens effekter och resultat skrivs fram mera. Ytterligare fördjupning kommer att ges i den forskningsantologi som publiceras till sommaren 2019.

Ladda ner som PDF (1217 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.