Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Relationen mellan provresultat och betyg i grundskolans årskurs 6 och 9, 2018

I denna promemoria redovisas relationen mellan resultaten på nationella prov och ämnesbetygen avseende årskurserna 6 och 9.

Skillnaden mellan den genomsnittliga betygspoängen för provbetyg och ämnesbetyg i årskurs 6 och årskurs 9 är liten och har inte förändrats nämnvärt över tid.

Andelen elever som får samma ämnesbetyg som provbetyg varierar för läsåret 2017/18 mellan 71–75 procent i årskurs 6 och mellan 61–73 procent i årskurs 9 i de olika ämnena. Andelarna har varit i stort sett oförändrade över tid. Det är vanligare att få ett högre ämnesbetyg än provbetyg jämfört med ett lägre ämnesbetyg än provbetyg, undantaget engelska. Flickor får i något högre grad än pojkar ett högre ämnesbetyg än provbetyg.

Det finns en stor variation mellan skolor när det gäller betygssättningen i relation till de nationella proven. Skillnaderna har inte förändrats över tid.

Ladda ner som PDF (436 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.