Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om insatser till följd av propositionen Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

Redovisning av förslag till ändringar i läroplanerna med anledning av Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser (prop. 2017/18:195)

I enlighet med beslutade ändringar i skollagen (2010:800) med anledning av propositionen Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser (prop. 2017/18:195) ska Skolverket lämna förslag till ändringar i de läroplaner som berörs av lagändringarna. Innebörden i skollagsändringarna är att en elev i behov av stöd tidigt ska få stöd utformat utifrån sitt behov. Skolverket bedömer att bestämmelserna i skollagen är tydliga och att de ger huvudmän, rektorer, förskollärare, lärare och specialpedagogisk personal konkret ledning i fråga om vad de behöver för att genomföra garantin för tidiga stödinsatser på det sätt som avses i propositionen. Skolverket anser därför att ändringar i läroplanerna innebär en dubbelreglering som riskerar att skapa oklarhet.

Ladda ner som PDF (124 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.