Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om en fortsatt informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena

Redovisning av uppdrag att genomföra en fortsatt informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena

Lärarkampanjen "För det vidare" är ett regeringsuppdrag som Skolverket har haft sedan 2011. Det var från början ett uppdrag mellan 2011 och 2012 som förlängdes till 2015. Flera tilläggsuppdrag gavs också; att locka fler män till förskollärarutbildningen, att locka fler att vilja bli lärare i matematik och NO och att locka fler att vilja bli yrkeslärare. Uppdraget redovisades den 15 februari 2016.

Den 28 april 2016 fick Skolverket ett förnyat uppdrag om en fortsatt informationskampanj. Nylanseringen av kampanjen startade på världslärardagen den 5 oktober 2016, under ansökningsperioden till universitet och högskolor.

Bakgrunden till uppdraget är att Sverige har problem med rekryteringen till lärar-yrket. Samtidigt är behovet av lärare större än någonsin. Flyktingsituationen från 2015 med det stora antal nyanlända i behov av utbildning och satsningar på fler anställda i förskola och skola kan innebära att rekryteringsbehovet av lärare ökar ytterligare.

Förutom att det behövs fler sökande till lärarutbildningarna och att fler slutför sina studier, finns det också ett behov av att behålla lärare i skolan. Vidare finns det behov av att locka tillbaka lärare och förskollärare som har lämnat yrket och de lärare som nyligen har gått i pension.

Ladda ner som PDF (247 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.