Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Elever i gymnasieskolan läsåret 2018/19

I denna promemoria redovisar Skolverket statistik över elever som är registrerade i gymnasieskolan läsåret 2018/19.

Det totala antalet elever i gymnasieskolan har ökat med cirka en procent jämfört med föregående läsår, vilket motsvarar 4 400 fler elever. Både antalet elever på högskoleförberedande program och yrkesprogram har ökat, medan antalet elever på introduktionsprogram har minskat. Av de elever som studerar ett nationellt program läser 67 procent på ett högskoleförberedande program och 33 procent på ett yrkesprogram. Totalt är det 300 500 elever som läser ett nationellt program läsåret 2018/19. Antalet elever som går första året på högskoleförberedande program har ökat med 5 procent från föregående läsår. På yrkesprogram har antalet elever som går första året ökat med 9 procent. Minskningen av antalet elever på språkintroduktion fortsätter och detta läsår är det 13 700 elever som går första året på språkintroduktion. Det är en minskning med 32 procent från föregående läsår, cirka 6 600 elever. Det totala antalet elever som läser på ett introduktionsprogram har minskat, trots att antalet elever på de andra fyra introduktionsprogrammen har ökat. Antalet elever som läser gymnasieingenjörsutbildning har minskat för andra året i rad. Av alla elever på yrkesprogram är det 12 procent som läser gymnasial lärlingsutbildning. Antalet lärlingar är flest på bygg- och anläggningsprogrammet.

Ladda ner som PDF (409 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.