Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2018/19

I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2018/19.

Promemorian inleds med avsnittet Lärare i samtliga skolformer. I detta avsnitt redovisas uppgifter om antal tjänstgörande lärare omräknat till heltidstjänster, lärartäthet, lärarnas utbildning och antal år i yrket samt lärarnas ålders- och könsfördelning. Avsnittet avslutas med en redogörelse av uppgifter om modersmålslärare samt speciallärare och specialpedagoger. I avsnittet om annan pedagogisk personal presenteras uppgifter om annan pedagogisk personal, lärarassistenter och studiehandledare på modersmål. Lärarassistenter samlades tidigare in som annan pedagogisk personal men fr.o.m. läsåret 2017/18 samlas de in och redovisas som en egen personalgrupp. Därefter presenteras statistiken om rektorer och studie- och yrkesvägledare i två separata avsnitt. I avsnittet Skolverkets statistik om pedagogisk personal finns information om Skolverkets statistik om pedagogisk personal och om hur uppgifterna samlas in.

Ladda ner som PDF (369 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.