Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag att främja digitalisering

Redovisning av uppdraget Främja digitalisering givet i regleringsbrevet för budgetåret 2018. 1 bilaga

Uppdraget Främja digitalisering omfattar alla insatser och aktiviteter inom myndigheten som syftar till att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och lyfter kvaliteten i undervisningen. Initialt har myndigheten organiserat för uppdraget, planerat och förberett insatser som kommer att riktas mot olika mål-grupper i skolväsendet.

Under 2018 har Skolverket utvecklat, publicerat och genomfört ett antal insatser och aktiviteter som svarar mot digitaliseringsstrategins tre fokusområden. Myndigheten har utvecklat kompetensutvecklande insatser inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen i syfte att utveckla adekvat digital kompetens kopplat till fokusområde 1 – Digital kompetens för alla i skolväsendet. Myndigheten har genomfört ett antal aktiviteter inom ramen för uppdraget att digitalisera de nationella proven, som kopplar till fokusområde 2 – Likvärdig tillgång och användning. Skol-verket har genomfört en uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och har sammanställt och spridit relevanta forskningsresultat till myndighetens målgrupper. Dessa insatser och aktiviteter är kopplade mot fokusområde 3, Forskning och uppföljning. Myndighetens utbud är framtagna utifrån resultat av genomförda utvärderingar, uppföljningar, beredningar, samarbete och dialog med våra målgrupper.

Ladda ner som PDF (348 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.