Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om ändring i förordningen om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Redovisning av uppdrag om ändring i förordningen om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar (4 bilagor ingår i dokumentet)

Skolverket har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till ändring av den förordning som reglerar statsbidragen för utlandsundervisning. Syftet med uppdraget är att skapa ett mer hållbart och rättssäkert system för de svenska utlandsskolorna. Förordningen tillkom i början av 1990-talet. Sedan dess har det skett stora förändringar i omvärlden och förutsättningarna för utlandsundervisningen har ändrats, bl.a. lockar utlandsskolorna allt färre/ få elever. Regeringens uppdrag till Skolverket är dock inte att se över systemet i grunden utan att föreslå justeringar i dagens system. För att skapa ett mer hållbart och rättssäkert system för de svenska ut-landsskolorna föreslår Skolverket att:

  • Kriterierna för att elever ska vara statsbidragsberättigade ska förändras så att de blir enklare och inkluderar fler elever.
  • Lokalbidraget avskaffas. Medel som idag fördelas i lokalbidrag föreslås istället ingå i elevbidraget.
Ladda ner som PDF (1702 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.