Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2018/19

I denna promemoria beskrivs Skolverkets statistik om elever och skolenheter i grundskolan och sameskolan läsåret 2018/19.

Elevstatistiken är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå. Statistiken avser den vecka då den 15 oktober infaller och speglar det aktuella läsåret. Under läsåret 2018/19 fortsätter elevantalet i grundskolan att öka. Det tillkommer elever i samtliga årskurser förutom i årskurs 1 där elevantalet har minskat. Andelen elever i årskurs 6 som läser moderna språk som språkval har ökat kraftigt jämfört med föregående läsår. Detta är en följd av att det från och med höstterminen 2018 är obligatoriskt för skolenheterna att erbjuda moderna språk inom ramen för språkval redan i mellanstadiet. Antalet elever med okänd bakgrund har minskat jämfört med föregående läsår medan antalet nyinvandrade har ökat.

Ladda ner som PDF (441 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.