Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om stöd för utveckling av introduktionsprogram

Delredovisning av uppdraget om stöd för utveckling av introduktionsprogram

I denna delredovisning redogörs för genomförandet av uppdraget Stöd för utveckling av introduktionsprogrammen och den centrala roll som plan för utbildningen och den individuella studieplanen har i den lokala utvecklingen av introduktionsprogram. Utmaningen ligger i att koppla samman den statliga styrningen med de lokala skolkulturernas utvecklingsbehov. Skolverket har deltagit i och organiserat seminarier, samråd och workshops runt om i landet, uppdaterat Skolverkets webbplats och bidragit till att kunskapen om hur den statliga styrningen och den lokala utformningen av introduktionsprogrammen ska kunna mötas.

Skolverket har genomfört en pilotverksamhet där undervisningsråd från Skolverket fungerade som introduktionsprogramutvecklare hos en huvudman. Syftet med pilotverksamheten var att öka förståelsen för huvudmannens utmaningar i att utveckla introduktionsprogrammen och därmed kunna utforma innehållet i en webbutbildning till stöd för kommande introduktionsprogramsutvecklare (IM-utvecklare). Erfarenheter från pilotstudien visar vikten av att de lokala behoven identifieras och att mandat finns att genomföra förändringar i verksamheten.

Ladda ner som PDF (181 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.