Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Delredovisning av uppdrag till Skolverket att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Regeringens beslutade den 28 juni 2018 att ge Skolverket i uppdrag att vara en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att inom sitt verksamhetsområde främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter (U2018/02964/S).

I uppdraget ingår att identifiera och redovisa utvecklingsbehov och mål samt aktiviteter som myndigheten avser att vidta och genomföra under 2018–2020. I genomförandet av uppdraget det föras en dialog och vid behov genomföras insatser tillsammans med övriga strategiska myndigheter. Skolverket bör även inhämta kunskap och erfarenhet från andra aktörer, som besitter kunskap inom området.

I enlighet med regeringens beslut i juni 2018 ska Skolverket vara en av flera hbtq-strategiska myndigheter. Skolverket anser att uppdraget att vara hbtq-strategisk myndighet innebär ett liknande ansvar som övriga sektorsansvar inom mänskliga rättigheter. Dessa finns inskrivna i Skolverkets instruktion och regleringsbrev och utgår från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Myndigheten strävar efter att hitta intersektionella arbetssätt och arbetet med uppdraget har därför samordnats med de övriga sektorsansvaren.

Ladda ner som PDF (104 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.