Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om praktisk tillämpning av barnkonventionen

Delredovisning av regeringsuppdraget Den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

I regleringsbrevet för 2019 anges att Statens skolverk ska, i fråga om den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i verksamheten, redovisa resultatet av de åtgärder som har vidtagits för att möta de utvecklingsbehov som myndigheten har identifierat. I uppdraget ingår även att redovisa de nya utvecklingsbehov som har identifierats. Skolverket ingår i det pågående kunskapslyftet för barnets rättigheter som regeringen initierat under perioden 2017–2019. Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 29 mars 2019 samt slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 20 december 2019.

Det ursprungliga uppdraget gavs i regleringsbrevet för budgetåret 2017. I mars 2018 rapporterades den första delen av regeringsuppdraget, som innebar att Skolverket skulle analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i myndigheten.

Ladda ner som PDF (112 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.