Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om Samverkan för bästa skola

Redovisning av uppdrag om Samverkan för bästa skola. Redovisningen omfattar perioden januari 2018 till december 2018. 1 bilaga

Under 2018 har Skolverket utökat urvalet inom Samverkan för bästa skola i syfte att nå fler huvudmän. Skolverket har under 2018 inlett samverkan med 27 huvudmän, vilket kan jämföras med 18 huvudmän under 2017 och 17 huvudmän under 2016. 13 huvudmän har deltagit i Samverkan för bästa skola i tre år. 11 av dessa huvudmän har avslutat sina insatser och slutredovisat sitt arbete till Skolverket. Sammanställningen av huvudmännens slutredovisningar visar att huvudmännen be.dömer att deras systematiska kvalitetsarbete har förbättrats genom insatserna i Samverkan för bästa skola. De upplever exempelvis att det finns bättre rutiner, tydligare ansvarsfördelning och tydligare arbets- och utvecklingsorganisation. Slutredovisningarna visar även att insatser inom det pedagogiska ledarskapet har bidragit till att rektorernas uppdrag i högre grad ligger i linje med läroplanen, att rektorerna känner sig tryggare i ledarrollen och att de har fått verktyg för att leda lärande.

Ladda ner som PDF (322 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.