Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Barn och personal i förskolan per den 15 oktober 2018

I den här promemorian beskrivs Skolverkets officiella statistik om barn och personal i förskolan hösten 2018.

Hösten 2018 fanns 9 800 förskolenheter. Majoriteten, 72 procent, drevs av en kommunal huvudman. Nästan 518 000 barn var inskrivna i förskolan. Det var en ökning med närmare 8 000 barn jämfört med 2017. Av landets barn i åldern 1–5 år var nästan 85 procent inskrivna i förskola. Deltagandet var störst bland 4- och 5-åringarna; omkring 95 procent av de barnen går i förskola. Andelen nyinvandrade och barn med okänd bakgrund har minskat något och utgjorde 4,8 procent av de inskrivna barnen. Barngruppernas storlek har ökat något och i genomsnitt har varje barngrupp i förskolan 15,4 barn. Barngrupperna i kommunala förskolor är fortsatt något mindre än barngrupperna i fristående förskolor. Av all personal som arbetar med barn i förskolan har 39,6 procent förskollärarexamen, vilket var en minskning med 0,5 procentenhet från föregående år. Andelen med förskollärarexamen skiljer sig åt mellan olika kommungrupper. Högst andel har gruppen mindre stad/tätort med 48 procent, medan kommungruppen storstäder har lägst andel, 31 procent.

Ladda ner som PDF (163 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.