Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2018/19

I denna promemoria beskrivs Skolverkets statistik om planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2018/19. I årets insamling har uppgifter för drygt 98 procent av skolenheterna rapporterats in.

Jämfört med läsåret 2017/18 har den totala planerade undervisningstiden ökat med 13 timmar, vilket motsvarar 0,2 procent. Jämförelser av den totala planerade undervisningstiden mot tidigare läsår bör göras med viss försiktighet eftersom två olika timplaner gäller för läsåret 2018/19; en stadieindelad timplan och en stadielös timplan. Totalt skiljer sig den planerade undervisningstiden och den garanterade undervisningstiden endast marginellt för låg- och mellanstadiet. Skillnaderna mellan planerad- och garanterad undervisningstid för specifika ämnen och ämnesgrupper är små.

Ladda ner som PDF (194 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.